Cecimpedan Bahasa Bali

Posted by Belajar OH Belajar


1. Apake anak cerik matapel ?
2. Anak satak makasatak matlusuk ?
3. Anak satak makasatak meudeng putih ?
4. Anak cerik maid cacing ?
5. Anak cerik maid enceh ?
6. Anak bongkok kereng nyuun ?
7. Anak cerik pantigang ngurek gumi.?
8. Ane kajepes idup, ane nyepes mati.?
9. Ane negen nongos, ane ketegen majalan ?
10. Ane tegeh dugdungin, ane endep juangin ?
11. Cekuk kajengitin ?
12. Cekuk baong , godot basang, pesu gending ?
13. Bale gede matampul abesik ?
14. Base alukun ulung seka bidang ?
15. Donne amen pedang buahne amun guungan ?1. Blauk
2. Iga-Iga
3. Bungan Ambengan
4. Jaum misi benang
5. Caratan
6. Sendi
7. Gangsing
8. Pagehan
9. Pancoran
10.Neraca
11.Caratan
12.Rebab
13.Pajeng
14.Pusuh Biu
15.Punyan Jaka

Custom Search

Support me :)